หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ค้นหารายชื่อบัณฑิต
 
ค้นหาด้วย :     
ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้าชื่อ
 
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
คำแนะนำ
1. ควรใช้ Web browser ที่เป็น Google Chrome
2. ขั้นตอนการกรอกข้อมูล
 
2.1 ค้นหารายชื่อบัณฑิตโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
2.2 เมื่อพบรายชื่อ ให้คลิกที่ชื่อของตนเองเพื่อ Login
2.3 ใส่รหัสนักศึกษา
2.4 กรอกแบบสอบถาม 5 ขั้นตอน เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Submit เพื่อบันทึกข้อมูล
3. กรุณาตรวจสอบ "สถานะการอัพเดทข้อมูล"ของท่านด้วยว่าข้อมูลของท่านถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat