หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2020 5:55:15 AM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %0 %0 %33.33 %33.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา62.5 %12.5 %0 %25 %0 %
รวม45.45 %9.09 %0 %27.27 %9.09 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์300 %133.33 %133.33 %00 %00 %00 %133.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา800 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม1100 %19.09 %19.09 %00 %00 %00 %19.09 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %12.5 %0 %0 %
รวม72.73 %9.09 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %9.09 %0 %0 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %66.67 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %0 %0 %12.5 %12.5 %25 %0 %12.5 %0 %37.5 %
รวม0 %0 %0 %9.09 %9.09 %18.18 %0 %9.09 %0 %45.45 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
แพทย์แผนไทยประยุกต์66.67 %0 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา50 %12.5 %0 %12.5 %25 %
รวม54.55 %9.09 %0 %9.09 %27.27 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
แพทย์แผนไทยประยุกต์33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %33.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา75 %0 %0 %0 %12.5 %0 %12.5 %0 %0 %0 %
รวม63.64 %0 %0 %0 %9.09 %0 %9.09 %0 %9.09 %9.09 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี