ข้อมูลอาคาร สนามตระกร้อ 1  
 
 
 
ชั้นของอาคาร
 • ชั้นที่ 1
 • ชั้นใต้ดิน
  ชั้นดาดฟ้า
   
  รหัสอาคาร 150 
  ชื่ออาคาร สนามตระกร้อ 1 
  จำนวนชั้น
  ชั้นใต้ดิน ไม่มี 
  ชั้นดาดฟ้า ไม่มี 
  ผู้ใช้อาคาร กองพัฒนานักศึกษา
  ประเภทสิ่งก่อสร้าง สนามกีฬา
   
  ประเภทงบประมาณ งบประมาณ วันที่รับงบประมาณ วันที่เริ่มก่อสร้างอาคาร วันสิ้นสุดการก่อสร้างอาคาร วันที่ส่งมอบอาคาร